Останні новини
Головна / НУШ / Вчителям НУШ / Підвищення кваліфікації вчителів 2021 – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 6

Підвищення кваліфікації вчителів 2021 – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 6

Які є кваліфікаційні категорії та педагогічні звання?

Перепідготовка вчите/ія та його самоосвіта пов’язані з під­вищенням кваліфікації. Відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», навчальні заклади, в яких працюють педагогічні працівники повинні сприяти професійному розвитку й підви­щенню кваліфікації вчителів.

Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників затверджені в Постанові Кабінету Міністрів України № 1109 від 23 грудня 2015 р. «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педаго­гічних працівників і порядку їх присвоєння» (додаток 1 на с. 8о ).

Підвищення кваліфікації вчителів 2021 - Новий учитель за Концепцією НУШ - частина 6

Відповідно до категорій учитель може отримати статус спе­ціаліста, спеціаліста другої, першої та вищої категорій. Підви­щення кваліфікації передбачає підвищення педагогічних звань. Це викладач-методист, учитель-методист, вихователь-методист, педагог-організатор-методист, практичний психолог-методист, керівник гуртка-методист, старший вожатий-методист, стар­ший викладач, старший учитель, старший вихователь, майстер виробничого навчання І категорії, майстер виробничого нав­чання II категорії.

Вищу категорію та педагогічні звання вчителю присвоюють управління освіти, а першу та другу категорію, а також кваліфі­кацію «спеціаліста» — навчальний заклад. Умови й порядок при­своєння кваліфікаційних категорій (додаток 2 на с. 82) описані в Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473).

Де вчителю пройти підвищення кваліфікації в 2021 році?

Необхідною умовою для отримання чи підтвердження кваліфікаційної категорії вчителя є проходження курсів під­вищення кваліфікації педагогами. Але якщо раніше вчителі мали змогу навчатися в Інститутах післядипломної педаго­гічної освіти (ІППО), то відповідно до нового Закону України «Про освіту» перелік місць та організацій для підвищення ква­ліфікації значно розширився.

Підвищення кваліфікації вчителів 2021 - Новий учитель за Концепцією НУШ - частина 6 - 2

Відтепер учителі не зобов’язані слухати лекції та проходити державні курси в ІППО. Інститути післядипломноїосвіти стали од­ним із суб’єктів, які мають право надавати послуги з підвищення кваліфікації. Стаття 59 закону дає змогу вчителям самостійно обирати, в якій формі й де саме підвищувати свою кваліфікацію.

Стаття 59

«Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають пра­во підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освіт­ню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження».
«Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають пра­во підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підви­щення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішен­ням педагогічної (вченої) ради.
(…) Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) працівник».

Окрім курсів ІППО, учитель може обрати такі види підви­щення кваліфікації: навчання за освітньою програмою, стажу­вання, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренін- гах, вебінарах, майстер-класах тощо. Окрім цього, перепідго­товка вчителя здійснюватиметься в різних формах: інституцій- ній, дуальній, на робочому місці тощо.

Чи буде визнаватися підвищення кваліфікації дійсним у тих закладах, які не мають ліцензії, але працюють за акредитованою програмою навчання, поки не відомо. Механізми визнання та­кого підвищення кваліфікації ще мають бути напрацьовані та вре­гульовані постановою Кабміну.

До того ж у законі чітко вказано, що вчитель повинен витра­тити на підвищення кваліфікації не менше 150 академічних го­дин впродовж п’яти років. Тобто, якщо раніше вчитель покращу­вав свою педагогічну майстерність раз на 5 років, то за новими правилами це відбуватиметься щорічно. До того ж обов’язково з цих 150 годин учитель повинен виділяти час на вдосконалення знань і вмінь роботи з дітьми з особливими потребами.

Підвищення кваліфікації вчителів 2021 - Новий учитель за Концепцією НУШ - частина 6

Хто платитиме за навчання?

Кошти на підвищення кваліфікації педагогів отримуватиме школа. Ці кошти розподілятиме рада. Як все це відбуватиметься? Учитель обирає місце чи заклад, де він хотів би підвищити ква­ліфікацію та подає заявку до адміністрації школи. А вже потім педагогічна рада вирішує, якого вчителя і куди направити на під­вищення кваліфікації. Далі вчитель відвідує курси, семінари чи тренінги — а кошти на їхню оплату переказує школа.

Важливо зазначити, що відповідно до закону підвищення ква­ліфікації вчителів фінансують засновники навчального закладу, школа, в якій працює вчитель, особисто педагог, а також інші фізичні та юридичні особи.

Що ще варто знати про підвищення кваліфікації?

Педагогічна рада школи на основі пропозицій учителів за­тверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яке може відбуватися з відривом чи без відриву від навчально-виховного процесу в школі. Відповідно до постанови КМУ від 28.06.97 р. № 695, на час підвищення кваліфікації з від­ривом від освітнього процесу за вчителем зберігається місце роботи зі збереженням середньої заробітної плати.

Педагогу також оплачується вартість проїзду до місця нав­чання і назад та виплата добових за кожен день перебування в дорозі в розмірі, встановленому законодавством для службо­вих відряджень. На час навчання працівники забезпечуються гур­тожитком готельного типу. У разі відсутності гуртожитку відшко­дування витрат, пов’язаних з наймом житлового приміщення, здійснюється на базі навчального закладу.

Надання іншого дня відпочинку під час направлення вчителя на курси підвищення кваліфікації у вихідний день з відривом від освітньої діяльності чинним законодавством не передбачено.

Вам може бути цікаве...

Инклюзия в дошкольном образовании. Как это организовано в Украине и за рубежом

Внеклассные занятия увеличивают возможности детей с особыми образовательными потребностями. В частности, вовлеченность в различные активности …

10 ключових компетентностеи учителя НУШ – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 2

Концепція Нової української школи — документ, у якому простою мовою пояснено ідеологію змін у шкільній …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *