Головна / НУШ / Вчителям НУШ / Співпраця вчителя з учнями й батьками – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 3

Співпраця вчителя з учнями й батьками – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 3

Нова українська школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства», в основі якої, відповідно до Концепції— спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки й учите/іі, об’єднані спільними ці/іями та прагненнями, є добровіль­ними й зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Співпраця вчителя з учнями й батьками – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 3

Основні принципи «педагогіки партнерства»

 1. Повага до особистості.
 2. Доброзичливість і позитивне ставлення.
 3. Довіра у відносинах.
 4. Діалог — взаємодія — взаємоповага.
 5. Розподілене лідерство (проактивність, право вибору й від­повідальність за нього, горизонтальність зв’язків).
 6. Принципи соціального партнерства (рівність сторін, до­бровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).

Обов’язки вчителя у співпраці з батьками й учнями:

 1. Ініціює нову, глибшу залученість родини до побудови освітньо-професійної траєкторії дитини.
 2. Допомагає батькам здобувати спеціальні знання про стадії роз­витку дитини, ефективні способи виховання в дитині сильних сто­рін характеру й чеснот залежно відїїіндивідуальних особливостей.
 3. Змінює односторонню авторитарну комунікацію «вчи­тель— учень» на діалог і багатосторонню комунікацію між уч­нями, учителями й батьками.
 4. Застосовує методи в навчанні учнів, засновані на співпраці. Наприклад, ігри, соціальні й дослідницькі проекти, експерименти, групові завдання тощо. Залучає учнів до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспіль­ного досвіду.
 5. Оцінює результати навчання учнів для аналізу індивідуаль­ного прогресу й планування індивідуального темпу навчання ді­тей, а не задля ранжування. Окрім цього, оцінку розглядає як ре­комендацію до дії, а не вирок.

Співпраця вчителя з учнями й батьками – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 3

About admin

Вам може бути цікаве...

Инклюзия в дошкольном образовании. Как это организовано в Украине и за рубежом

Внеклассные занятия увеличивают возможности детей с особыми образовательными потребностями. В частности, вовлеченность в различные активности …

10 ключових компетентностеи учителя НУШ – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 2

Концепція Нової української школи — документ, у якому простою мовою пояснено ідеологію змін у шкільній …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *