Останні новини
Головна / НУШ / Вчителям НУШ / Учитель як організатор освітнього процесу – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 4.2

Учитель як організатор освітнього процесу – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 4.2

Під час виховного процесу вчитель повинен орієнтуватися на:

 1. Виховання в учнів не лише відповідальності за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства.
 2. Виховання сильних рис характеру й чеснот дітей здійсню­вати через наскрізний досвід — через модель поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей.
 3. Формування виховного середовища, у якому бере участь увесь колектив школи.
 4. Створення атмосфери довіри, доброзичливості, взаємо­допомоги і взаємної підтримки під час виникнення труднощів у навчанні й повсякденному житті учня.
 5. Учитель повинен стати прикладом для дитини у вихов­ному питанні.
 6. Виявлення індивідуальних схильностей і здібностей кож­ної дитини для цілеспрямованого її розвитку і профорієнтації.
 7. Співпрацю з позашкільними закладами освіти.
 8. Формування оптимальної траєкторії розвитку кожної ди­тини через співпрацю вчителя з висококваліфікованим психоло­гом і соціальним педагогом.
 9. Запровадження в навчально-освітню діяльність програм із запобігання дискримінації, насильства й знущання в школі.
 10. Взаємну повагу й діалог між учнями, батьками, учителями, керівництвом школи та іншими учасниками освітнього процесу.

Концепція НУШ орієнтує вчителів щодо їх обов’язків і завдань стосовно початкової освіти. Оскільки Нова українська школа пе­редбачає врахування під час навчання вікових особливостей фізичного, психічного й розумового розвитку дітей, запрова­джується двоциклова організація освітнього процесу на рівнях початкової та базової загальної середньої освіти. Відтак, почат­кова школа поділятиметься на два цикли: перший — адаптаційно- ігровий (і—2-гі класи) та другий — основний (з—4-ті класи).

Учитель як організатор освітнього процесу – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 4.2

Перший цикл допоможе школярам звикнути до шкільного життя та адаптуватися до нового середовища. Серед основних вимог створення адаптаційно-ігрового середовища, вчителю варто знати такі:

 1. Навчальні завдання і час на їхнє виконання визначатимуть відповідно до (з урахуванням) індивідуальних особливостей школярів.
 2. Навчальний матеріал можна буде інтегрувати в змісті споріднених предметів або вводити до складу предметів у вигляді модулів.
 3. Обсяг домашніх завдань буде обмежено.
 4. Навчання буде організовано через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами.
 5. Учитель матиме свободу вибору (створення) навчальних програм у межах стандарту освіти.
 6. Запроваджено описовєформувальне оцінювання, традиційних оцінок не буде.
 7. Найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.

У другому, основному циклі початкової школи, учитель формує в учнів відповідальність і самостійність та готує до навчання в основній школі. Відповідно до цього вчитель повинен враховувати, що:

 1. У процесі навчання будуть використовувати методи, які вчать робити самостійний вибір, пов’язувати вивчене з практичним життям, враховують індивідуальність учня.
 2. Запроваджується предметне навчання.
 3. Частина предметів передбачатиме оцінювання.

Учителі повинні орієнтуватися на зміни в навчально-освітній діяльності в базовій середній освіті, яка також ділиться на 2 цикли — адаптаційний (5—6-ті класи) та базове предметне навчання (7—9-ті класи). На цьому рівні вчитель приділяє особливу увагу вивченню учнем державної мови. Також у середній школі вчитель допомагає учневі здобути базові знання зі свідомого самовизначення учня як особистості, члена сім’ї, нації і суспільства, розвинути навички терпимого ставлення та розуміння до різноманіття світу і людей.

У 5—6-х класах учитель пробуджує і підтримує інтерес учнів до сфер знань і діяльності, передбачених навчальною програмою. У другому циклі базової середньої освіти – сприяє формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до власних інтересів і здібностей.

Варто зазначити, що після завершення базової середньої освіти учень повинен усвідомлювати, які ціннісні орієнтири лежать в основі його вчинків, спиратися на сильні риси свого характеру, відчувати відповідальність за результати своєї діяльності.

Серед головних завдань у вихованні й навчанні старшокласників (10 – 12-ті класи) допомога учням зрозуміти свою майбутню роль у родині, професійній діяльності й суспільстві. Учитель повинен використовувати в діяльності такі методи й засоби навчання, які б допомогли на виході зі школи стати учням справжніми особистостями, патріотами й інноваторами.

Вам може бути цікаве...

Підвищення кваліфікації вчителів 2021 – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 6

Які є кваліфікаційні категорії та педагогічні звання? Перепідготовка вчите/ія та його самоосвіта пов’язані з під­вищенням …

Шкільне управління по-фінські – пролог – частина 2

Директор будь-якої школи Фінляндії працює у винятковій обстановці. Розглядаючи загальну картину в країні, ми бачи­мо, …

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *