Останні новини

Blog Layout

Підвищення кваліфікації вчителів 2021 – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 6

Які є кваліфікаційні категорії та педагогічні звання? Перепідготовка вчите/ія та його самоосвіта пов’язані з під­вищенням кваліфікації. Відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», навчальні заклади, в яких працюють педагогічні працівники повинні сприяти професійному розвитку й підви­щенню кваліфікації вчителів. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників затверджені в …

Детальніше

Шкільне управління по-фінські – пролог – частина 2

Директор будь-якої школи Фінляндії працює у винятковій обстановці. Розглядаючи загальну картину в країні, ми бачи­мо, що значну частину спеціалістів-викладачів і наукових співробітників у більшості серед сотень фінських муніципалітетів становлять працівники шкіл. Навіть у моєму рідному місті Ювяскю- ля, яке вважається містом університетів, небагато інших галузей можуть похизуватись тим, що переважна …

Детальніше

Шкільне управління по-фінські – передмова – частина 1

Передмова Якось один мій добрий знайомий, професор Нью-Йорксько- го університету Едуардо Андере Мартінес, запитав іншого доброго знайомого, президента Міжнародного союзу дирек­торів шкіл, директора фінської школи Арі Покка, з ким можна порівняти директора школи. Арі відповів: «З людиною, яка відчи­няє двері». Дійсно, так і є. Директор будь-якої фінської школи — це …

Детальніше

Учитель і нове освітнє середовище – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 5

ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬОЇ реформи в українських школах буде створено нове освітнє середовище, що охоплює зміни у фізич-ному просторово-предметному оточенні, програмах і засобах навчання. Вагому роль у реалізації цього завдання відіграє осо-бистість учителя, його мотивація та творчість. У Концепції подано основні орієнтири, які педагоги повинні враховувати під час створення нового освітнього …

Детальніше

Учитель як організатор освітнього процесу – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 4.2

Під час виховного процесу вчитель повинен орієнтуватися на: Виховання в учнів не лише відповідальності за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства. Виховання сильних рис характеру й чеснот дітей здійсню­вати через наскрізний досвід — через модель поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. Формування виховного …

Детальніше

Учитель як організатор освітнього процесу – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 4.1

Відповідно до Концепції НУШ, учитель у своїй педагогічній діяль­ності працюватиме на засадах особистісно зорієнтованої моделі освіти, що передбачає врахування прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів. На практиці ця модель реалізуватиметься через прин­цип дитиноцентризму, суть якого полягає в орієнтації всієї навчально- виховної діяльності на учня як суб’єкта, а не об’єкта …

Детальніше

Новий текст Державного стандарту базової середньої освіти – шлях до НУШ

Новий текст Державного стандарту базової середньої освіти – шлях до НУШ

Кабінет Міністрів оприлюднив текст Державного стандарту базової середньої освіти, що був ухвалений 30 вересня. Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9-х класах. Державний стандарт базової середньої освіти буде застосовано для здобувачів базової середньої освіти з 2022 року. Документ визначає структуру та зміст базової середньої освіти і …

Детальніше

Профтехи отримають безкоштовний доступ до сервісів google для дистанційної роботи

Заклади профосвіти зможуть безкоштовно використовувати всі інструменти та сервіси G Suite for Education компанії “Google”. Таку можливість компанія надала для того, щоб заклади могли якісніше працювати з учнями у дистанційному форматі. Лист із алгоритмом реєстрації на платформі був розісланий сьогодні, 28 травня 2020 року. Окрім профтехів, таку можливість отримають й …

Детальніше

Співпраця вчителя з учнями й батьками – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 3

Нова українська школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства», в основі якої, відповідно до Концепції— спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки й учите/іі, об’єднані спільними ці/іями та прагненнями, є добровіль­ними й зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Основні принципи «педагогіки партнерства» Повага до …

Детальніше

Инклюзия в дошкольном образовании. Как это организовано в Украине и за рубежом

Внеклассные занятия увеличивают возможности детей с особыми образовательными потребностями. В частности, вовлеченность в различные активности помогает им найти друзей и получить набор социальных связей – быть частью команды, осваивать новые навыки. Как устроена внешкольная жизнь для детей с ООП в Украине, Великобритании и Канаде, рассказывает журналистка “Новой украинской школы”. Школьный …

Детальніше