Останні новини
Головна / Tag Archives: НУШ

Tag Archives: НУШ

Підвищення кваліфікації вчителів 2021 – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 6

Які є кваліфікаційні категорії та педагогічні звання? Перепідготовка вчите/ія та його самоосвіта пов’язані з під­вищенням кваліфікації. Відповідно до статті 59 Закону України «Про освіту», навчальні заклади, в яких працюють педагогічні працівники повинні сприяти професійному розвитку й підви­щенню кваліфікації вчителів. Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників затверджені в …

Детальніше

Учитель і нове освітнє середовище – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 5

ВІДПОВІДНО ДО ОСВІТНЬОЇ реформи в українських школах буде створено нове освітнє середовище, що охоплює зміни у фізич-ному просторово-предметному оточенні, програмах і засобах навчання. Вагому роль у реалізації цього завдання відіграє осо-бистість учителя, його мотивація та творчість. У Концепції подано основні орієнтири, які педагоги повинні враховувати під час створення нового освітнього …

Детальніше

Учитель як організатор освітнього процесу – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 4.2

Під час виховного процесу вчитель повинен орієнтуватися на: Виховання в учнів не лише відповідальності за себе, а й за розвиток і добробут країни та всього людства. Виховання сильних рис характеру й чеснот дітей здійсню­вати через наскрізний досвід — через модель поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. Формування виховного …

Детальніше

Учитель як організатор освітнього процесу – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 4.1

Відповідно до Концепції НУШ, учитель у своїй педагогічній діяль­ності працюватиме на засадах особистісно зорієнтованої моделі освіти, що передбачає врахування прав дитини, її здібностей, потреб та інтересів. На практиці ця модель реалізуватиметься через прин­цип дитиноцентризму, суть якого полягає в орієнтації всієї навчально- виховної діяльності на учня як суб’єкта, а не об’єкта …

Детальніше

Співпраця вчителя з учнями й батьками – Новий учитель за Концепцією НУШ – частина 3

Нова українська школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства», в основі якої, відповідно до Концепції— спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки й учите/іі, об’єднані спільними ці/іями та прагненнями, є добровіль­ними й зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Основні принципи «педагогіки партнерства» Повага до …

Детальніше